Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης

Ένα από τα θέματα που απασχολεί τους γονείς ατόμων με αναπηρία και γενικότερα όσους ασχολούνται με την ειδική αγωγή είναι η αδυναμία ή η δυσκολία των ατόμων με νοητική ανεπάρκεια να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις με άτομα με και χωρίς αναπηρία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιδιά και άτομα με σύνδρομο Down από 5 μέχρι 40 ετών, χωρισμένα ηλικιακά σε 4 ομάδες. Γίνεται με τη συμμετοχή εθελοντών-ατόμων τυπικής ανάπτυξης. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ατόμων, η γνώση και η εφαρμογή των κανόνων που διέπουν μια συζήτηση, ο σεβασμός στο συνομιλητή και η δημιουργία φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά, αλλά και μεταξύ των ατόμων με σύνδρομο Down και των εθελοντών.

Επιπλέον, με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο γίνεται εξάσκηση σε δεξιότητες της καθημερινής ζωής των ατόμων, όπως η προετοιμασία μικρών γευμάτων, ζαχαροπλαστική, χρήση τηλεφώνου, διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση ελεύθερου χρόνου.

 

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Λειτουργικής Μάθησης

Αποστολή του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη δράσεων εξειδικευμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης των ατόμων με σύνδρομο Down, με απώτατο στόχο την υποστηριζόμενη εκμάθηση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων του.

Καρανιβάλου 31, Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | syllogosdown@gmail.com
+30 2310 925 000 | +30 2310 940 500
Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά, 55133, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | syllogosdown@gmail.com
+30 2310 435 363

ΣΤΗΡΙΖΩ | Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας και Θράκης Με την υποστήριξη: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης EDSA | European Down Syndrome AssociationΕΣΠΑ 2014-2020ΕΣΠΑ 2014-2020