Νέα

Νέα

Νοέμβριος 27, 2020

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος"" Κωδικό ΟΠΣ 5055291, η οποία είναι ενταγμένη στπ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεν

Νοέμβριος 24, 2020

Ο Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Eλλάδος, λειτουργώντας ως διακιούχος της Πράξης "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος"" Κωδικό ΟΠΣ 5055291, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεν

Νοέμβριος 24, 2020

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα επιστημονικής αλλά και τεχνικής φύσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24/11/2020 εκπαίδευση για τον απεγκλωβισμό από το ασανσέρ. Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Μπόιτση  για την εκπαίδευση!

Νοέμβριος 16, 2020

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πενθήμερης, πεντάωρης απασχόλησης(ωράριο απασχόλησης 09:30-14:30) με την ειδικότητα "ΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΕ", για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Δ

Σελίδες

Αποστολή του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη δράσεων εξειδικευμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης των ατόμων με σύνδρομο Down, με απώτατο στόχο την υποστηριζόμενη εκμάθηση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων του.

Καρανιβάλου 31, Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | syllogosdown@gmail.com
+30 2310 925 000 | +30 2310 940 500
Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά, 55133, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | syllogosdown@gmail.com
+30 2310 435 363

ΣΤΗΡΙΖΩ | Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας και Θράκης Με την υποστήριξη: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης EDSA | European Down Syndrome Association