Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης

ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης

Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης

Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί έναν τομέα ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς περιλαμβάνει δραστηριότητες μέσα στο σπίτι (πχ. μαγείρεμα, συμμάζεμα, σιδέρωμα), αλλά και έξω από αυτό (πχ. μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς). Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα συναισθηματικής αγωγής, ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, του αυτοελέγχου κλπ.

Οι στόχοι είναι εξατομικευμένοι, ενώ πραγματοποιούνται αξιολογήσεις των συμμετεχόντων στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους με τη χρήση της κλίμακας AAMD.

Υπεύθυνη Υλοποίησης Προγράμματος: Παπαχρήστου Χ. Άννα

Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης

Αποστολή του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη δράσεων εξειδικευμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης των ατόμων με σύνδρομο Down, με απώτατο στόχο την υποστηριζόμενη εκμάθηση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων του.

Πολιτική κατά της βίας

Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά, 55133, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | logistirio@down.gr
+30 2310 435 363
Καρανιβάλου 31, Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | logistirio@down.gr
+30 2310 925 000 | +30 2310 940 500

ΣΤΗΡΙΖΩ | Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας και Θράκης Με την υποστήριξη: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης EDSA | European Down Syndrome AssociationΕΣΠΑ 2014-2020ΕΣΠΑ 2014-2020Greece360