Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη και Υποστήριξη Μαθησιακών Δεξιοτήτων ΠαιδιώνΑτόμων με σύνδρομο Down

Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη και Υποστήριξη Μαθησιακών Δεξιοτήτων ΠαιδιώνΑτόμων με σύνδρομο Down

Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη και Υποστήριξη Μαθησιακών Δεξιοτήτων ΠαιδιώνΑτόμων με σύνδρομο Down

Στο Πρόγραμμα αυτό επιχειρείται μια καταρχήν θεωρητική προσέγγιση της ανάπτυξης των μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών και των ατόμων με σύνδρομο Down.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται ανά 15-20 μέρες και η θεματολογία είναι η εξής:

  • Πρώτη ανάγνωση και γραφή
  • Ενίσχυση της κατανόησης (για παιδιά που έχουν αναπτύξει τη ανάγνωση και τη γραφή, αλλά χρειάζονται βοήθεια για να γίνουν αυτόνομοι αναγνώστες).

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού σχεδιάζονται:

  • Η "μετεγγραφή" κλασικών λογοτεχνικών κειμένων
  • Η οργάνωση λέσχης "φιλαναγνωσίας" με παιδιά - αναγνώστες με σύνδρομο Down
  • Εργαστήρι "ζωντανής" γλώσσας για παιδιά-άτομα με σύνδρομο Down

Αποστολή του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη δράσεων εξειδικευμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης των ατόμων με σύνδρομο Down, με απώτατο στόχο την υποστηριζόμενη εκμάθηση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων του.

Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά, 55133, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | logistirio@down.gr
+30 2310 435 363
Καρανιβάλου 31, Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | logistirio@down.gr
+30 2310 925 000 | +30 2310 940 500

ΣΤΗΡΙΖΩ | Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας και Θράκης Με την υποστήριξη: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης EDSA | European Down Syndrome AssociationΕΣΠΑ 2014-2020ΕΣΠΑ 2014-2020Greece360